نویسنده = صاحبعلی منافی
تعداد مقالات: 5
2. تولید نانوذرات فلوئورآپاتیت و شیشه زیست‌فعال 45S5 به روش سل-ژل

دوره 13، شماره 45، بهار 1400، صفحه 59-66

صاحبعلی منافی؛ فاطمه میرجلیلی؛ ریحانه رشادی


4. ارزیابی غلظت مواد اولیه و زمان چرخش بر روی سنتز ذرات نانوکامپوزیت β-TCP/HAp به روش رسوب‌گذاری

دوره 12، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 113-122

سعید باغشاهی؛ فاطمه میرجلیلی؛ صاحبعلی منافی؛ مژده آقایی