نویسنده = فاطمه میرجلیلی
تعداد مقالات: 5
1. تولید نانوذرات فلوئورآپاتیت و شیشه زیست‌فعال 45S5 به روش سل-ژل

دوره 13، شماره 45، بهار 1400، صفحه 59-66

صاحبعلی منافی؛ فاطمه میرجلیلی؛ ریحانه رشادی


2. ارزیابی غلظت مواد اولیه و زمان چرخش بر روی سنتز ذرات نانوکامپوزیت β-TCP/HAp به روش رسوب‌گذاری

دوره 12، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 113-122

سعید باغشاهی؛ فاطمه میرجلیلی؛ صاحبعلی منافی؛ مژده آقایی


3. بررسی اثر سورفکتانت‌های Aliquat336 و Span20 بر ریزساختار نانوذرات β–TCP

دوره 10، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 79-85

فاطمه میرجلیلی؛ سهیلا جلال‌زاده؛ صمدی حامد؛ علی نعمتی؛ صاحبعلی منافی


4. سنتز و مشخصه‌یابی نانوساختارهای فریت نیکل با استفاده از روش سونوشیمیایی و بررسی خواص مغناطیسی آن

دوره 9، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 291-300

شهرزاد محسنی؛ فاطمه میرجلیلی؛ صاحبعلی منافی


5. بررسی اثر pH و زمان چرخش بر خواص ریزساختاری و مورفولوژی نانوذرات TiO2

دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 131-136

سید حمید کازرونی‌زاده؛ صاحبعلی منافی؛ فاطمه میرجلیلی