نویسنده = سید علی حسن‌زاده تبریزی
تعداد مقالات: 5
2. اثر غلظت سورفکتانت برخواص دارورسانی سیلیکا نانومتخلخل تولید شده در محیط بازی

دوره 9، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 189-198

نوید خمسه عشری؛ سید علی حسن‌زاده تبریزی


3. اثر افزودن اسپینل ZnFe2O4روی خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات ZnO

دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 147-158

پیمان فلک؛ سید علی حسن‌زاده تبریزی؛ علی صفار تلوری


5. سنتز و مشخصه‌یابی نانوساختارهای اسپینل‌ CuAl2O4

دوره 8، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 91-98

رضا پورنجف؛ مهسا جعفری؛ سید علی حسن‌زاده تبریزی