نویسنده = تورج عبادزاده
تعداد مقالات: 12
1. سنتز NiTi نانوساختار به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی آن به کمک مایکروویو

دوره 9، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 171-180

مهدی احمدی قراملکی؛ محمدرضا اکبرپور؛ تورج عبادزاده


4. سنتز نانوپودر کامپوزیت آلومینا- مولایت به روش سل-ژل با استفاده از نمک آلومینیوم و سیلیکای کلوئیدی

دوره 5، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 239-244

علی صداقت؛ احسان طاهری‌نساج؛ گیان‌دمنیک سرارو؛ ریکارد چکات؛ تورج عبادزاده


6. سینتر مایکروویو سرامیک‌های MgxAl2(1-x)Ti(1+x)O5

دوره 5، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 273-278

شاداب لشکری؛ تورج عبادزاده؛ اسماعیل صلاحی


8. بررسی اثر نانوپودر آلومینا بر روی مقاومت به شوک حرارتی نانوکامپوزیت آلومینا- مولایت

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 20-25

داود قهرمانی؛ تورج عبادزاده؛ هادی برزگر بفروئی


9. سنتز نانوکامپوزیت‌های TiB2-B4C به روش مکانوشیمیایی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 80-86

لیلا نیکزاد؛ تورج عبادزاده


10. تاثیر مخلوط پودری نانوساختار آلومینا-تیتانیا بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al2O3-20 wt%Al2TiO5

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 20-26

شهرزاد محسنی میبدی؛ هادی برزگر بفروئی؛ تورج عبادزاده


11. ساخت و بررسی ویژگی‌های نانوکامپوزیت Al2O3/Ag به روش ریخته‌گری ‌ژلی (Gel-casting)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 96-70

محسن حاجی؛ مسعود علیزاده؛ تورج عبادزاده


12. دیسپرز کردن نانولوله‌های کربنی در محیط آبی به منظور استفاده در نانوکامپوزیت‌های زمینه سرامیکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-16

هادی برزگر بفروئی؛ تورج عبادزاده؛ محمد حسن امین؛ جعفر جعفری پورمیبدی؛ علیرضا آقایی