نویسنده = اسماعیل صلاحی
تعداد مقالات: 5
2. سینتر مایکروویو سرامیک‌های MgxAl2(1-x)Ti(1+x)O5

دوره 5، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 273-278

شاداب لشکری؛ تورج عبادزاده؛ اسماعیل صلاحی


5. تاثیر فرآیند عملیات حرارتی بر روی رشد نانو جاذب هیدروکسی آپاتیت مورد استفاده در حذف فلزات سنگین

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 157-164

ایمان مباشرپور؛ اسماعیل صلاحی؛ محمد پازوکی