نویسنده = مجید سلامی
تعداد مقالات: 3
1. الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی چند دیواره و پلی آلیزارین قرمز S به عنوان حسگر ولتامتری جدید برای اندازه‌گیری جم فیبروزیل

دوره 9، شماره 29، بهار 1396، صفحه 23-36

عطیه احمدی رسکتی؛ منصور عرب چم جنگلی؛ ناصر گودرزی؛ قدمعلی باقریان؛ مجید سلامی


2. پراکندگی موج از سطوح فراکتالی با زبری نانومتری

دوره 7، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 113-121

مجید سلامی؛ سید مهدی فاضلی


3. تصحیح تصویر حاصل از پروفایلومترها از سطوحی با زبری نانومتری

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 12-19

مجید سلامی؛ مریم زمانی؛ سیدمهدی فاضلی؛ غلامرضا جعفری