نویسنده = صدیقه جوقه‌دوست
تعداد مقالات: 8
3. سنتز و بررسی خواص نانوذرات پروسکایت LaMnO3 به روش حالت جامد

دوره 8، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 163-169

صاحبعلی منافی؛ مریم رضایی کلج؛ صدیقه جوقه‌دوست؛ ایمان فرح‌بخش


4. فعال‌سازی سطح و بررسی کریستالوگرافیکی داربست آلومینایی نانوساختاری جهت کاربردهای مهندسی بافت استخوان

دوره 7، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 251-258

صدیقه جوقه‌دوست؛ علی‌اصغر بهنام قادر؛ محمد ایمانی


5. بررسی اثر افزودنی‌های منیزیم و کربنات بر ساختار نانوذرات هیدروکسی آپاتیت

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 27-31

محمد ساریجلو؛ علی ساریجلو؛ صدیقه جوقه‌دوست؛ زینب شاهی؛ مسعود رنگی


6. سنتز نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت به روش فعال‌سازی مکانیکی و بررسی ویژگی‌های آن

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 237-244

صدیقه جوقه‌دوست؛ محمدرضا اکبرپور


8. بررسی ویژگی‌ها و زیست سازگاری نانوکامپوزیت‌ فلوئورآپاتیت- هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش سُل- ژل

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 32-39

صدیقه جوقه‌دوست؛ علی‌اصغر بهنام قادر؛ بابک فرسادزاده