نویسنده = محمدرضا واعظی
تعداد مقالات: 6
1. سنتز دومرحله‌ای نانوساختار ZnO/Cu2O به روش هیدروترمال به منظور استفاده در پیل‌های فتوالکتروشیمیایی

دوره 5، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 197-202

آروین اسکندری؛ محمدرضا واعظی؛ پروانه سنگ‌پور


4. تاثیرات نوع حلال بر نانوذرات نقره کلوئیدی فرآوری شده تحت تابش‌دهی امواج الکترومغناطیس

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 37-41

سید محمد کاظم‌زاده؛ محمدرضا واعظی؛ اصغر کاظم‌زاده؛ امیر حسنجانی روشن


6. تاثیر شدت امواج مافوق صوت بر نانوساختارهای γ-Fe2O3 فرآوری شده به روش سونوشیمیایی

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 38-42

امیر حسنجانی روشن؛ محمدرضا واعظی؛ اصغر کاظم‌زاده؛ سید محمد کاظم‌زاده