نویسنده = اصغر کاظم‌زاده
تعداد مقالات: 4
1. ساخت نانوحسگر شیمیایی جدید نیتریت بر پایه سافرانین O بر فیلم سل-ژلی

دوره 8، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 127-134

اصغر کاظم‌زاده؛ فریدون علیخانی حصاری


2. بررسی و مقایسه احیای اکسید بور بوسیله سیلیسیم و منیزیم جهت سنتز نانوکامپوزیت SiC-B4C به روش MASHS

دوره 6، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 133-139

حامد روغنی ممقانی؛ سید علی طیبی‌فرد؛ اصغر کاظم‌زاده؛ لیلا نیکزاد


3. تاثیرات نوع حلال بر نانوذرات نقره کلوئیدی فرآوری شده تحت تابش‌دهی امواج الکترومغناطیس

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 37-41

سید محمد کاظم‌زاده؛ محمدرضا واعظی؛ اصغر کاظم‌زاده؛ امیر حسنجانی روشن


4. تاثیر شدت امواج مافوق صوت بر نانوساختارهای γ-Fe2O3 فرآوری شده به روش سونوشیمیایی

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 38-42

امیر حسنجانی روشن؛ محمدرضا واعظی؛ اصغر کاظم‌زاده؛ سید محمد کاظم‌زاده