نویسنده = ناصر یوسفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط و سینتیک اکسایش گاز مونو اکسید کربن توسط نانوکاتالیست زیست سنتز شده نانوذرات نقره-نانولوله کربنی

دوره 7، شماره 21، بهار 1394، صفحه 1-11

ناصر یوسفی؛ محمد پازوکی؛ مهدی علیزاده؛ فریدون علیخانی حصاری