نویسنده = مجتبی جعفریان
تعداد مقالات: 7
3. عامل‌دار کردن نانولوله‌های کربنی با کمترین تخریب ساختاری به روش شیمیایی

دوره 6، شماره 17، بهار 1393، صفحه 57-63

زینب کمالی؛ صاحبعلی منافی؛ مجتبی جعفریان


4. بررسی خواص و مورفولوژی پوشش‌ نانولایه طلا ایجاد شده بر روی صفحات دوقطبی در پیل سوختی به روش اسپاترینگ

دوره 4، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 259-267

محمدتقی بهرامی‌پور؛ سید محمود ربیعی؛ مجتبی جعفریان


5. بررسی تاثیر نانوفلاکس‌های MgO، SiO2 و ZnO برخواص جوشکاری با گاز محافظ آلومینیوم 7075

دوره 5، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 295-302

مسلم پایدار؛ مجتبی جعفریان؛ صاحبعلی منافی؛ سید شهاب‌الدین طباطبایی نائینی


6. بررسی اثر پارامترهای مختلف در فرآیند هیدروترمال در سنتز نانوساختارهای TiO2

دوره 5، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 115-122

صاحبعلی منافی؛ مجتبی جعفریان؛ شهرزاد شریعتی


7. سنتز نانوذرات کلسیم تیتانات به روش MASHS

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 40-48

صاحبعلی منافی؛ مجتبی جعفریان