نویسنده = ندا کرمانی
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت سیلیکا-کلسیم زیرکونات و تاثیر آن بر رنگبری متیلن‌بلو

دوره 5، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 287-294

ندا کرمانی؛ مریم کارگر راضی؛ سید سعید میرزایی