نویسنده = حمید هراتی‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. سنتز و شناسایی نانوپودر کاربید سیلیسیم به روش ترکیبی سل-ژل و سینترینگ پلاسمای جرقه‌ای

دوره 11، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 185-194

مریم شجاعی بهااباد؛ علیرضا چام؛ حمید هراتی‌زاده