نویسنده = احسان‌اله اتفاقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر نانوصفحات گرافن بر روی خواص روغن موتور به عنوان نانوروانکار

دوره 5، شماره 13، بهار 1392، صفحه 55-61

احسان‌اله اتفاقی؛ حجت احمدی؛ علیمراد رشیدی؛ سید سعید محتسبی