نویسنده = هادی برزگر بفروئی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر نانوپودر آلومینا بر روی مقاومت به شوک حرارتی نانوکامپوزیت آلومینا- مولایت

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 20-25

داود قهرمانی؛ تورج عبادزاده؛ هادی برزگر بفروئی


2. تاثیر مخلوط پودری نانوساختار آلومینا-تیتانیا بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al2O3-20 wt%Al2TiO5

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 20-26

شهرزاد محسنی میبدی؛ هادی برزگر بفروئی؛ تورج عبادزاده


3. دیسپرز کردن نانولوله‌های کربنی در محیط آبی به منظور استفاده در نانوکامپوزیت‌های زمینه سرامیکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-16

هادی برزگر بفروئی؛ تورج عبادزاده؛ محمد حسن امین؛ جعفر جعفری پورمیبدی؛ علیرضا آقایی