نویسنده = رحیم یزدانی‌راد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار رئولوژی خمیر نانوکامپوزیت منیزیم-آلومینا و شکل‌دهی آن به روش قالب‌گیری تزریقی

دوره 4، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 209-218

ساره محمدطاهری؛ مسعود علیزاده؛ ابراهیم قاسمی؛ رحیم یزدانی‌راد


2. بررسی پارامترهای موثر عملیات حرارتی روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تیتانیا- نقره تحت تابش نور مرئی

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 8-15

تیمور کیوانلو؛ رحیم یزدانی‌راد؛ کیوان اسدیان؛ محمدحسن ایمانیه؛ یاسر وحید شاد؛ سعید شاخصی


3. اثر توزیع نانوذرات فاز ثانویه بر مکانیزم رشد دانه‌های نانوکامپوزیت‌های ذره‌ای

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 111-118

سید سلمان رضوی؛ رحیم یزدانی‌راد