نویسنده = علی شفیعی
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نانوکامپوزیت TiB-Ti و مقایسه خواص مکانیکی آن با رینگ آب‌بند مکانیکی SiC سینتر شده

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 40-47

محمد باقر رهائی؛ علی شفیعی؛ مجتبی خلقی؛ نصرا... عربیان