نویسنده = حامد آرامی
تعداد مقالات: 1
1. تولید نانوپودرهای γ- آلومینا با استفاده از محلول سنتزی بایر و کاربرد آن در صنایع نفت و گاز

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 71-76

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ مهیار مظلومی؛ حامد آرامی؛ راضیه خلیفه زاده