نویسنده = احسان طاهری نساج
تعداد مقالات: 1
1. تهیه الیاف کامپوزیتی YAG/Al2O3 نانوساختار به روش سل- ژل

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 173-184

مریم شجاعی بهااباد؛ احسان طاهری نساج