نویسنده = محمود کاظم‌زاد
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نانوذرات اسپینل فریت کبالت به روش میکروامولسیون

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 261-266

حمید ابراهیم‌نیا؛ اسکندر کشاورز علمداری؛ محمود کاظم‌زاد؛ یدالله گنج خانلو