نویسنده = مرضیه آزادفلاح
تعداد مقالات: 1
1. ساخت نانوذرات اسپینل فلزات انتقالی به روش سل-ژل احتراقی و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها

دوره 11، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 65-79

سمانه هدایتی؛ سعید باغشاهی؛ آرمان صدقی؛ مرضیه آزادفلاح