نویسنده = حامد زنداور
تعداد مقالات: 1
1. حذف 2،4،6-تری نیتروتولوئن از پساب با استفاده از غشا نانوالیاف پلی وینیلیدن فلوئورید

دوره 10، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 211-217

حامد زنداور؛ معصومه فروتن کودهی؛ سید مهدی سید مهدی؛ میر مهدی زاهدی؛ عباس بشارتی‌سیدانی