کلیدواژه‌ها = سل- ژل
تعداد مقالات: 9
3. سنتز نانوساختارهای اکسید آهن هماتیت (α-Fe2O3) به روش آسیاکاری مکانیکی و مقایسه آن با روش سل- ژل

دوره 4، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 248-258

اسماعیل کوهستانیان؛ علی اصغر روحانی؛ ایمان فرح‌بخش


5. بررسی پارامترهای موثر عملیات حرارتی روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تیتانیا- نقره تحت تابش نور مرئی

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 8-15

تیمور کیوانلو؛ رحیم یزدانی‌راد؛ کیوان اسدیان؛ محمدحسن ایمانیه؛ یاسر وحید شاد؛ سعید شاخصی


8. تهیه الیاف کامپوزیتی YAG/Al2O3 نانوساختار به روش سل- ژل

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 173-184

مریم شجاعی بهااباد؛ احسان طاهری نساج


9. بررسی ویژگی‌ها و زیست سازگاری نانوکامپوزیت‌ فلوئورآپاتیت- هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش سُل- ژل

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 32-39

صدیقه جوقه‌دوست؛ علی‌اصغر بهنام قادر؛ بابک فرسادزاده