کلیدواژه‌ها = آناتاز
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر pH و زمان چرخش بر خواص ریزساختاری و مورفولوژی نانوذرات TiO2

دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 131-136

سید حمید کازرونی‌زاده؛ صاحبعلی منافی؛ فاطمه میرجلیلی


2. بررسی اثر پارامترهای مختلف در فرآیند هیدروترمال در سنتز نانوساختارهای TiO2

دوره 5، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 115-122

صاحبعلی منافی؛ مجتبی جعفریان؛ شهرزاد شریعتی


3. آماده‌سازی پوشش‌های نانو TiO2 دوپ شده با هر دو یون نیتروژن و سریم و بررسی خواص فتوکاتالیستی آنها

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 82-87

نسرین احمدی؛ علی نعمتی؛ مهران صولتی هشجین؛ کاوه ارزانی؛ علی جمشیدی