کلیدواژه‌ها = فوتوکاتالیست
تعداد مقالات: 5
2. اثر افزودن اسپینل ZnFe2O4روی خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات ZnO

دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 147-158

پیمان فلک؛ سید علی حسن‌زاده تبریزی؛ علی صفار تلوری


3. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت سیلیکا-کلسیم زیرکونات و تاثیر آن بر رنگبری متیلن‌بلو

دوره 5، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 287-294

ندا کرمانی؛ مریم کارگر راضی؛ سید سعید میرزایی


4. بررسی پارامترهای موثر عملیات حرارتی روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تیتانیا- نقره تحت تابش نور مرئی

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 8-15

تیمور کیوانلو؛ رحیم یزدانی‌راد؛ کیوان اسدیان؛ محمدحسن ایمانیه؛ یاسر وحید شاد؛ سعید شاخصی


5. بررسی سنتز ذرات نانوساختار سیلیکات روی (Zn2SiO4) با فرآیند سل- ژل

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 193-200

داوود بارانی؛ رسول صراف ماموری؛ مهرداد کوکبی