کلیدواژه‌ها = پروسکایت
تعداد مقالات: 4
2. سنتز و بررسی خواص نانوذرات پروسکایت LaMnO3 به روش حالت جامد

دوره 8، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 163-169

صاحبعلی منافی؛ مریم رضایی کلج؛ صدیقه جوقه‌دوست؛ ایمان فرح‌بخش


3. بکارگیری روش سل-ژل پلیمری در تهیه نانوساختارهای پروسکایتی LaNi0.6Fe0.4O3 و LaNiO3

دوره 4، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 195-201

فرزانه عزیزی؛ کاوه ارزانی؛ مرتضی تمیزی‌فر؛ سعید باغشاهی؛ ارسیا خانفکر


4. سنتز نانوذرات کلسیم تیتانات به روش MASHS

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 40-48

صاحبعلی منافی؛ مجتبی جعفریان