کلیدواژه‌ها = کلرید منیزیم
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر افزودن کلرید منیزیم بر تشکیل نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیم در دمای °C 400

دوره 5، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 92-99

فاطمه محمدی؛ ساسان اطرج؛ محمدرضا نیلفروشان