کلیدواژه‌ها = تیتانات آلومینیوم
تعداد مقالات: 2
2. سینتر مایکروویو سرامیک‌های MgxAl2(1-x)Ti(1+x)O5

دوره 5، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 273-278

شاداب لشکری؛ تورج عبادزاده؛ اسماعیل صلاحی