کلیدواژه‌ها = کلسیم تیتانات
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نانوذرات کلسیم تیتانات به روش MASHS

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 40-48

صاحبعلی منافی؛ مجتبی جعفریان