کلیدواژه‌ها = دی اکسید تیتانیوم- نقره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای موثر عملیات حرارتی روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تیتانیا- نقره تحت تابش نور مرئی

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 8-15

تیمور کیوانلو؛ رحیم یزدانی‌راد؛ کیوان اسدیان؛ محمدحسن ایمانیه؛ یاسر وحید شاد؛ سعید شاخصی