کلیدواژه‌ها = چارچوب‌های فلز-آلی
تعداد مقالات: 2
1. تهیه، شناسایی و ارزیابی فعالیت کاتالیزگری نانوساختارهای فلز-آلی FeIII(OH)[O2C-C6H4-CO2] در سنتز پیرازولوپیرانوپیریمیدین‌ها

دوره 11، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 263-273

محمد علی قاسم‌زاده؛ مریم سادات حجت نجفی؛ بشری میرحسینی اشکوری