سنتز و مشخصه‌یابی نانوساختارهای فریت نیکل با استفاده از روش سونوشیمیایی و بررسی خواص مغناطیسی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 گروه مهندسی مواد، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در این تحقیق، ابتدا نانواکسید نیکل به روش سونوشیمیایی با میانگین اندازه ذرات حدود nm 20 تهیه گردید که در آن اعمال امواج التراسونیک در مرحله رسوب‌گیری زمان رسوب‌گیری را کاهش داده و میزان رسوب را افزایش می‌دهد. در نهایت پس از سنتز نمونه‌ها، روی آنها تست‌های XRD و FTIR انجام گرفت. سپس قطعات فریت نیکل با استفاده از نانوپودرهای اکسید نیکل بدست آمده و پودرهای اکسید آهن با نسبت یکسان تهیه گردیدند. این پودر پس از خشک کردن ژل حاصل از فرآیند سونوشیمی در دمای °C 320 تکلیس گردیده است و با استفاده از مغناطیس‌سنج ارتعاشی، SEM و XRD، خواص مغناطیسی و خواص ساختاری فریت نیکل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که محصولات آماده شده مغناطیسی اشباع بالایی در حدود (Ms) emu/g 51/54 را دارند که به علت درجه بالای بلوری شدن و مورفولوژی‌های یکنواخت‌تر می‌باشد. در این روش فریت نیکل به عنوان یک محصول مغناطیسی با کیفیت بالاتر و هزینه پایین‌تر تولید گردید.

کلیدواژه‌ها