بهبود عملکرد پوشش پلی‎اورتان با نانوذرات تیتانیا و بررسی اثر خودتمیزشوندگی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی عملکرد پلی‌اورتان در اثر اضافه کردن نانوذرات تیتانیا به آن پرداخته شده است. همچنین اثر خودتمیزشوندگی آن به صورت عملی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نانوذرات اضافه شده به ترتیب 1/0، 5/0، 1 و 2 درصد وزنی بوده و اثر ساختارهای آناتاز و روتایل بررسی شده‎اند. پس از مخلوط کردن نانوذرات تیتانیا با پوشش پلی‌‎اورتان، مواد حاصله را با همزن معمولی و با همزن آلتراسونیک مخلوط کرده و در انتها گاززدایی می‎شود. به خاطر کاهش میزان آگلومره، از پراکنده‎ساز متناسب با دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شده ‎است. نانوکامپوزیت به دست آمده به ضخامت µm 150 روی نمونه‎ها اعمال می‎شود که پس از خشک شدن به ضخامت µm 90 می‎رسد. نمونه‎ها جهت آزمون‎های مقاومت به اشعه UV، مقاومت شیمیایی (تست مه نمکی) و همچنین فرآیند فتوکاتالیستی تحت آزمایش قرار می‎گیرند. نتایج به دست آمده نشان دهنده ‎این مطلب است که با اضافه کردن 1/0 درصد نانوذرات روتایل بهترین عملکرد برای پوشش پلی‎اورتان حاصل می‎شود که منجر به افزایش طول عمر پوشش و کاهش هزینه‎های نگهداری و تعمیرات و همچنین کاهش آسیب به محیط زیست می‎شود.

کلیدواژه‌ها