تولید نانوکریستالیت‌های اکسید روی به روش تجزیه حرارتی پودر برنج پیش آلیاژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

یکی از پدیده‌هایی که در تولید قطعات متالورژی پودر حین تف‌جوشی پودر پیش آلیاژی برنج رخ می‌دهد، تبخیر و از دست رفتن عنصر روی می‌باشد. در این پژوهش روشی نو، ساده و سریع به ‌منظور تبخیر کنترل شده گاز از آلیاژ بر اساس روش تجزیه حرارتی، برای تولید میکرو و نانوذرات اکسید روی ارائه شده است. نتیجه شد که حضور عنصر مس تاثیر مؤثری در مورفولوژی رشد نانوکریستالیت‌های اکسید روی سنتز شده دارد که با کنترل فشار جزئی عنصر روی انجام می‌گیرد. با توجه به‌ سادگی این روش و مزایای اقتصادی، روش ارائه شده می‌تواند توجهات زیادی را برای کاربرد در مقیاس صنعتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها