ساخت و ارزیابی نانوالیاف کامپوزیتی حاوی نانولوله‌های کربنی و نانوذرات اکسید روی با کمترین میزان عبور امواج فرابنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش ابتدا لایه‌های نانوالیاف کامپوزیتی پلی‌آکریلونیتریل حاوی درصدهای مختلفی از نانولوله‌های کربنی چند دیواره و نانوذرات اکسید روی به روش الکتروریسی تهیه شدند. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، ساختار سطحی نانوالیاف مطالعه شد. در ادامه با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر میزان عبور امواج فرابنفش از نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میزان عبور امواج فرابنفش در نمونه‌ها با افزایش درصد نانولوله‌های کربنی و نانوذرات اکسید روی به ‌شدت کاهش یافته و نانوالیاف کامپوزیتی حاوی نانولوله‌های کربنی نسبت به نمونه‌های حاوی نانوذرات اکسید روی محافظت بیشتری در برابر امواج فرابنفش ایجاد می‌کنند.

کلیدواژه‌ها