تهیه و ارزیابی خواص نوری لایه نازک نانوکامپوزیت PVA/TiO2 با استفاده از روش الکتروریسی به عنوان نیمه هادی نوع منفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان، گروه مهندسی نساجی، رشت، ایران

چکیده

لایه‌های نازک نانوکامپوزیت PVA/TiO2 در نسبت‌های مختلف از نانوذرات TiO2 (20، 30، 40 و 50) به روش الکتروریسی تهیه شدند.گونه‌شناسی و ساختار نانوکامپوزیت‌ها با استفاده از طیف‌سنج پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل ساختار آناتاز نانوذرات TiO2 در ماتریس پلیمری PVA و پوشش موفقیت‌آمیز نانوذرات مذکور توسط مولکول‌های پلی‌وینیل الکل را نشان می‌دهد. همچنین فعالیت نوری وب‌ها نیز با دستگاه اندازه‌گیری طیف بازتاب پخشی (DRS) بررسی شد. نتایج نشان داد که لایه تهیه شده با حداکثر نسبت TiO2 (50:50)، بدلیل فاز بلوری، شکاف انرژی مطلوب (eV 31/3) و انتقال نوری بالا جهت استفاده در سلول خورشیدی به عنوان نیمه هادی نوع n مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها