نانوساختارسازی آند Ni/GDC برای پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC) بوسیله آغشته‌سازی پالادیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده سرامیک،‌ پژوهشگاه مواد و انرژی

2 مرکز پژوهش پیل سوختی و دانشگاه علم و صنعت پوهانگ، دانشکده علم و مهندسی مواد، کره جنوبی، پوهانگ

چکیده

به منظور مطالعه نقش فرآیند نانوساختارسازی بر کارآیی آند سرمت Ni/GDC برای پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC)، ریزساختار آند NiO/Ce0.8Gd0.2O2-δ (NiO/GDC20) بوسیله محلول کلرید پالادیم، آغشته‌سازی شد. تاثیر آغشته‌سازی Pd بر کارآیی آندی، با استفاده از آنالیز طیف‌بینی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، به کمک پیل پایه- الکترولیتی Ni-GDC/GDC/Pt در دمای °C 600-400، مورد بررسی قرار گرفت. ارتقاء ریزساختاری طی فرآیند آغشته‌سازی نیز به کمک تکنیک‌های AFM، SEM، TEM و XPS بررسی شد. نتایج حاکی از تاثیر بخشی شاخص نانوذرات پالادیم آغشته‌سازی شده بر کاهش مقاومت پلاریزاسیون آندی داشت. در این تحقیق نشان داده می‌شود که فرآیند اصلاح نانوساختاری، با احداث نانوشبکه‌ای از پالادیم روی ریزساختار آند سرمت Ni/GDC، کارآیی آند LT-SOFC را بطور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها