سنتز پودر اکسید سریم و اکسید نیکل دوپ شده به طور همزمان در زیرکونیای پایدار شده با ایتریا توسط روش سل-ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مواد و متالورژی، تهران، ایران

2 دانشکده مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ویژگی‌های سنتز پودر اکسید سریم و اکسید نیکل که به طور همزمان در زیرکونیای پایدار شده با ایتریا دوپ شدند، انجام گرفته است. روش انتخابی برای سنتز، سل-ژل پلیمری (پچینی) می‌باشد. این روش قابلیت تولید محصولاتی همگن با خلوص و اکتیویته بالا را دارد. برای تهیه پودر زیرکونیای پایدار شده با ایتریا (8 درصد مولی ایتریا) از تتراکلراید زیرکونیم و نیترات ایتریم به عنوان منبع تامین زیرکونیا و ایتریا، همچنین از نیترات سریم و نیترات نیکل به عنوان منبع تامین سریا و اکسید نیکل استفاده شد. نمونه‌های سنتز شده بعد از خشکایش در دمای °C 140 به مدت 24 ساعت، در دمای °C 900 به مدت 2 ساعت کلسینه شدند. ویژگی‌های پودر سنتز شده به کمک روش­های DTA/TG، XRD، SEM و TEM به ترتیب برای بررسی محدوده دمای تشکیل فاز، تشخیص فازهای موجود در آن و بررسی خواص ریزساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز حرارتی محدوده دمایی تشکیل فاز بدست آمده از آنالیز XRD را تایید می‌کند. اندازه متوسط کریستالی فاز مورد نظر که توسط روش شرر محاسبه شد، nm 11 می‌باشد. بر اساس نتایج SEM و TEM مورفولوژی کروی گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها