بستر جذب سیال: افقی نوید بخش به منظور بازیابی نانوذرات پروتئینی جهت کاربرد در سامانه‌های انتقال دارو و صنایع غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود، ایران

2 پژوهشکده فناوری نانو، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، تلاش‌های تحقیقاتی قابل ملاحظه‌ای در زمینه بهبود صنایع دارویی و غذایی با استفاده از نانوذرات پروتئینی به عنوان حامل برای مولکول‌های مختلف، انجام شده است. بستر جذب سیالیک روش توانمند و مناسب جهت خالص‌سازی نانومحصولات زیستی است که طی دو دهه گذشته به طور گسترده‌ای به کار گرفته شده است. در کار حاضر، خصوصیات بسط بستر و رفتار هیدرودینامیکی بستر جذب سیال برای دست یافتن به مطلوب‌ترین شرایط بازیابی نانوذرات آلبومین تخم مرغ بر روی جاذب‌های تبادل آنیونی مورد مطالعه قرار گرفت. اندازه‌گیری توزیع زمان ماند (RTD) یک روش مرسوم جهت ارزیابی خصوصیات هیدرودینامیکی بستر جذب سیال بوده و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از اندازه‌گیری RTD، تاثیر میزان بسط بستر، قطر داخلی ستون و ارتفاع اولیه بستر بر روی خصوصیات هیدرودینامیکی بررسی شد. مشاهده شد که ضریب پراکندگی محوری با افزایش میزان بسط بستر، قطر داخلی ستون و ارتفاع اولیه بستر افزایش می‌یابد. علاوه بر این، ظرفیت جذب دینامیکی نانوذرات آلبومین تخم مرغ بر روی جاذب استریم لاین با لیگاند دی اتیلن آمین اتیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که ظرفیت جذب دینامیکی با افزایش سرعت جریان کاهش می‌یابد. سپس نانوذرات آلبومین تخم مرغ در ستون بارگذاری شد. بازده بازیابی در شرایط بهینه 79/80% بدست آمد، که این درصد بازیابی در کروماتوگرافی تبادل آنیونی بسیار خوب تفسیر و ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها