بررسی پارامترهای موثر عملیات حرارتی روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تیتانیا- نقره تحت تابش نور مرئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده نیمه هادی، پژوهشگاه مواد و انرژی

2 بخش نانوفناوری، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

چکیده

در این تحقیق، نانوکامپوزیت Ag-TiO2 با غلظت بهینه 1% به روش سل– ژل سنتز و تهیه گردید. از رودامین B جهت فعالیت فوتوکاتالیستی استفاده شد. نمونه­های تولید شده با توجه به آنالیز حرارتی افتراقی در چندین دمای مختلف (266، 338، 390، 485، 600 و °С 700) به مدت 2 ساعت تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. با توجه به نتایج پراش پرتوهای ایکس و آنالیز حرارتی افتراقی، نمونه‌های تولید شده در دمای °С 530 و در زمان­های مختلف (5/0، 1، 2، 4 و 6 ساعت) عملیات حرارتی شدند. بهترین نمونه از لحاظ عملکرد تخریب در بین نمونه‌های تولید شده، نمونه‌ای بود که در دمای 530 به مدت 1 ساعت عملیات حرارتی شده بود. نکته حائز اهمیت عملکرد بهتر نمونه فوق نسبت به نانو دی اکسید تیتانیوم صنعتی تولیدی شرکت دگوسا بود. فاز Ag2Ti4O9 در دمای محیط سنتز شد و با توجه به نتایج تست تخریب به نظر می‌رسد این فاز بازده تخریب بسیار بیشتری نسبت به فاز آناتاز داشته باشد. مشخصه­یابی نانوذرات Ag-TiO2 در کار حاضر بوسیله دستگاه­های SEM،XRD ، DTA وPL  انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها