ساخت نانوکامپوزیت‌های پلی‌استر غیراشباع-خاک رس و پلی‌استر غیراشباع-اکسید آلومینیوم و مقایسه خواص ساختاری، مکانیکی و دینامیکی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داراب، گروه مهندسی پلیمر، داراب، ایران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر واحد اصفهان- گروه شیمی کاربردی

چکیده

نانوکامپوزیت­های پلی­استر غیراشباع بر اساس حضور نانوذرات کروی دی اکسید آلومینیوم و نانوذرات صفحه­ای خاک رس و در درصدهای متفاوت 1، 2 و 4 به کمک همزن برشی و هموژنایزر تولید شدند. بعد از اختلاط، ترکیبات قالب­گیری شده و با افزودن عامل پخت، پخت شدند. در نهایت، نمونه­های مختلف جهت انجام آزمون­های مختلف مکانیکی و دینامیکی تهیه گردیدند.  نتایج آزمون­ها نشان دادند که با افزایش حضور نانوذرات، استحکام کششی افزایش قابل ملاحظه­ای می­یابد. آنالیزهای TEM،SEM  و XRD نیز به منظور شناسایی مورفولوژی نانوکامپوزیت­ها انجام شد. آزمون­های دینامیکی برای مشخص کردن خواص نشات گرفته از طبیعت ویسکوالاستیک پلیمرها (نظیر ذخیره و از دست دادن مدول) و نیز قسمت اتلافی ماتریس، هنگامی که نمونه حرارت داده می­شود، استفاده شدند. نتایج نشان دادند که نمونه­ها دارای یکنواختی بالایی هستند که این امر ناشی از توزیع مناسب نانوذرات در زمینه رزین است. همچنین، نتایج نشان می­دهد که ذرات کروی در مقایسه با ذرات صفحه­ای خواص مکانیکی و دینامیکی بهتری دارند.

کلیدواژه‌ها