تولید نانوتیوب‌های کربنی با خلوص بالا به روش فرآیند CVD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی مواد، شاهرود، ایران

چکیده

در کار حاضر، نانوتیوب­های کربنی با استفاده از فرآیند رسوب گذاری شیمیایی بخار (CVD) تولید شده است. بررسی پودر حاصل به روش میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) موفقیت این تحقیق در تولید نانوتیوب­های کربنی را با استفاده از فرآیند رسوب گذاری شیمیایی بخار نشان می­دهد. می­توان نتیجه گرفت روش رسوب گذاری شیمیایی بخار کاتالیزوری روش بسیار مناسبی برای تولید نانوتیوب­های کربنی است. همچنین با کنترل کاتالیزور و شرایط سنتز می­توان بسیاری از جنبه­های رشد مثل، ساختار، قطر، طول و نظم را کنترل کرد. روش CVD کاتالیزوری می­تواند برای تولید انبوه یا برای رشد کنترل شده در مکان­های خاص بر روی یک پایه در کاربردهای گوناگون بکار رود.

کلیدواژه‌ها