مطالعه پراش اشعه ایکس آلیاژ نانوساختار MnNi تهیه شده بوسیله یک آسیای گلوله‌ای سیاره‌ای

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند تبریز- دانشکده مهندسی مواد

چکیده

در کار حاضر، ترکیبی از پودرهای خالص تجاری نیکل و منگنز با نسبت اتمی Mn55%Ni- در یک آسیای سیاره­ای پرانرژی آلیاژسازی شدند. این فرآیند با سرعت چرخش  rpm400 و نسبت وزنی گلوله به پودر 1:12 تحت اتمسفر گاز خنثی آرگون انجام شد. سپس پودرهای آسیاکاری شده تحت شرایط دمایی و زمانی مختلف عملیات حرارتی شدند. جهت مطالعه فرآیند آلیاژسازی مکانیکی از روش پراش پرتو ایکس با تابش اولیه CuKα استفاده شد. پروفایل پیک­های پراش اشعه ایکس، محلول جامد به شدت تغییر شکل یافته و نزدیک به فاز آمورف را پس از 20 ساعت آسیاکاری نشان می‌دهند. پس از 50 ساعت آسیاکاری تبلور مجدد جزئی همراه با فرآیند نظم‌یابی در ساختار رخ داده است. با انجام عملیات حرارتی، تحولات نظم­یابی و تبلور مجدد به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها