بررسی رفتار مکانیکی پوشش‌های ساده و نانوکامپوزیتی HA ،HA-TiO2 و HA-TiO2-CNT ایجاد شده به روش الکتروفورتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش پوشش­های نانوکامپوزیتی هیدروکسی­آپاتیت-اکسید تیتانیم (HA-TiO2) و هیدروکسی­آپاتیت-اکسید تیتانیم- نانولوله­های کربنی (HA-TiO2-CNT) توسط فرآیند الکتروفورتیک در ولتاژ 20 ولت و زمان 4 دقیقه بر روی زیرلایه­ای از جنس فولاد زنگ نزن316L  ایجاد شد. به منظور ساخت سوسپانسیون پایدار از ایزوپروپانل به عنوان حلال و از تری اتانول آمین به عنوان پراکنده­ساز استفاده شد. ریزساختار و توزیع نانوذرات تقویت کننده به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و نگاشت عنصری عناصر مورد بررسی قرارگرفت. جهت بررسی نقش نانولوله­های­کربنی و نانوذرات اکسید تیتانیم در میزان سختی و مدول الاستیک پوشش­های نانوکامپوزیتی فوق، سختی و مدول الاستیک به­دست آمده از منحنی نانوسختی پوشش­های H،H30T1C  وH30T5C  با یکدیگر مقایسه شدند. جهت بررسی تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی، توپوگرافی و زبری سطح پوشش­های ایجاد شده، ریزساختار، توپوگرافی و زبری سطح پوشش­های فوق به ترتیب توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FESEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها