بررسی اثر افزودنی‌های منیزیم و کربنات بر ساختار نانوذرات هیدروکسی آپاتیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی پزشکی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی پزشکی، شاهرود، ایران

4 دانشگاه علمی و کاربردی

چکیده

هیدروکسی‌آپاتیت جزء اصلی بخش معدنی بافت استخوان دارای ساختاری در مقیاس نانومتر می‌باشد. در ترکیب شیمیایی آن یونهای مختلفی وجود دارند که منیزیم و کربنات از مهمترین آنها هستند. حضور این یونها باعث تغییر هیدروکسی‌آپاتیت از حالت استوکیومتری می‌شود که آن را به یک هیدروکسی‌آپاتیت بیولوژیک با زیست‌سازگاری بالا تبدیل می‌کند. به منظور بررسی اثر منیزیم و کربنات بر ساختار هیدروکسی آپاتیت، ابتدا هیدروکسی آپاتیت و سپس هیدروکسی آپاتیت منیزیم دار و هیدروکسی آپاتیت کربناتی به روش شیمی تر سنتز شده و سپس تغییرات ساختاری ایجاد شده با استفاده از تکنیک‌هایی مانند XRD، FTIR وSEM مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که منیزیم باعث کاهش اندازه ثابت شبکه ای c و افزایش اندازه ثابت شبکه ای a می­شود. و کربنات به عکس منیزیم و با تاثیر محسوس­تری باعث افزایش ثابت شبکه­ای c و کاهش ثابت شبکه­ای a شد. همچنین حضور هر دو یون باعث کاهش میزان بلورینگی هیدروکسی آپاتیت شدند. بررسی­های انجام شده بر روی نمونه­های سنتز شده  نشان داد که اندازه ذرات با ورود منیزیم و کربنات به شبکه کوچکتر شده ودر حدود 30-100 نانومتر است.

کلیدواژه‌ها