افزایش سختی و بهبود مقاومت به اشاعه ترک در قطعات زیرکونیا با نانومتری نمودن اندازه دانه‌ها به روش تف‌جوشی دومرحله ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده

در این مقاله، پودر نانوبلورین زیرکونیای پایدار شده با 8 درصد مولی ایتریا با رژیم های حرارتی مختلف تف­جوشی گردید. نتایج نشان داد که با به کارگیری روش تف­جوشی دو مرحله ای از رشد دانه ها در مرحله نهایی تف­جوشی جلوگیری شد و ساختاری با اندازه دانه متوسط در مقیاس نانو بدست آمد. آزمون سختی سنجی و اندازه گیری چقرمگی شکست نشان داد که با کاهش اندازه دانه ها هم سختی و هم مقاومت به اشاعه ترک به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها