بررسی زیست سازگاری نانو داربست زیست تخریب پذیر بتا تری کلسیم فسفات/ پلی اتیلن (ß-TCP/PE) با سلول های استئوبلاست انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بانک سلولی انستیتو پاستور ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مهندسی بافت در زمینه استخوان و غضروف این امکان را فراهم می آورد که بتوان ناهنجاری های مختلف بافتی را به روش پیوند Autologous درمان نمود. در تحقیق حاضر، برای ساخت نانو داربست ß-TCP/PE از پودر مخصوص ß-TCP استفاده شد که بعد از حرارت دادن آن اقدام به خنک نمودن تدریجی نموده و در نهایت با پلی اتیلن ترکیب کرده تا نانو داربست فوق تهیه گردد. بعد از تهیه نانو داربست، سلول های استئوبلاست جدا شده از استخوان فک انسان را در مجاورت عصاره تهیه شده نانو داربست قرار داده و بعد از آن با استفاده از آزمون MTT اقدام به بررسی زیست سازگاری نانو داربست فوق پرداخته شد. یافته های این مطالعه نشان داد نانو داربست مورد نظر باعث افزایش زیست سازگاری سلول های استئوبلاست شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه می توان بعد از تایید آزمون های In vivo، اقدام به ترمیم بافت های آسیب دیده با استفاده از نانو داربست ذکر شده نمود.

کلیدواژه‌ها