تهیه الیاف کامپوزیتی YAG/Al2O3 نانوساختار به روش سل- ژل

نویسندگان

تهران - دانشگاه تربیت مدرس - گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

الیاف ترکیبی YAG/Al2O3 با استفاده از آب به­عنوان حلال و به روش سل- ژل تهیه شدند. این الیاف از مواد اولیه غیرآلی نظیر نمک آلومینیوم، پودر فلز آلومینیوم و اکسید ایتریم آماده شدند. الیاف ژله­ای شفاف با فرو بردن یک سیم نازک داخل محلول ویسکوز و کشیدن به کمک دست به­دست آمدند. تاثیر ایتریا روی کریستالیزاسیون و ریزساختار الیاف بررسی شد. وقتی مقدار ایتریا افزایش یافت، دمای کریستالیزاسیون YAG کاهش یافته، در حالیکه درجه حرارت تبدیل به فاز آلفا آلومینا افزایش یافت. با این وجود درجه حرارت یکسانی (ºC 1400) برای بدست آوردن الیافی شامل فازهای YAG‌ و آلومینا لازم است. الیاف ترکیبی حاصله با ریزساختار نانومتری (200-100) بوده و در مقایسه با الیاف آلومینا متراکم­ترند. چنانچه مقدار ایتریا افزایش یابد، قطر الیاف بدست آمده نیز افزایش یافته ولی تراکم و اندازه دانه­ها کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها