سنتز و بررسی ویژگی‌های نانو بلورک La0.8Sr0.2MnO3 به روش هم‌رسوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

چکیده

در این تحقیق از مواد اولیه محلول در اسید نیتریک جهت سنتز پیش‌ماده اکسید لانتانیوم استرانسیوم منگنز (La0.8Sr0.2MnO3) در حمام رسوب اگزالات آمونیوم به روش هم‌رسوبی استفاده گردید. برای بررسی دمای کلسیناسیون از آنالیز حرارتی همزمان (STA) استفاده و دمای بهینه برای کلسیناسیون  1000Cº تعیین شد. برای تشخیص فازها و همچنین مراحل کلسیناسیون از پراش اشعهX  استفاده شد. با استفاده از معادله ویلیامسون - هال اندازه کریستالیت برابر 46 nm بدست آمد. توزیع اندازه ذرات پودر حاصل از این روش در حدود 1 میکرومتر تشخیص داده شد که پودری با مشخصات ذکر شده برای کاربرد در پیل سوختی با توجه به خواص هدایتی آن مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها