بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه بومادران گل‏ زرد (Achillea wilhelmsii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 گروه زراعت، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

3 گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

روش‌های مختلف زیادی برای تولید نانوذرات نقره وجود دارد ولی استفاده از گیاهان به دلیل هزینه کم و سازگاری با محیط زیست در سنتز نانوذرات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه از عصاره آبی گل‌های خشک گونه گیاهی بومادران گل‏زرد برای احیای نیترات نقره و سنتز نانوذرات نقره استفاده شد. نانوذرات تشکیل شده بوسیله طیف‌سنجی نور ماوراء بنفش (UV-Vis)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف‌سنجی فوریه مادون قرمز (FTIR) و دستگاه تعیین اندازه ذرات (PSA) مورد ارزیابی قرار گرفت. تغییر رنگ از زرد کم‏رنگ به قهوه­ای تیره تشکیل نانوذرات نقره را نشان داد. وجود پیک جذبی حاصل از آنالیز اسپکترومتری در طول موج nm 450 نشان‌دهنده تشکیل نانوذرات نقره می‏ باشد. نتایج TEM نشان داد که شکل ذرات کروی و اندازه آنها برای عصاره A. wilhelmsii دامنه‏ای بین nm 50-26 می­باشد. مطالعات FTIR نیز دخالت احتمالی گروه­های احیا کننده بر سطح نانوذرات را نشان داد. نتایج حاصل از PSA نشان­دهنده پلی­دیسپریسیته پایین ذرات و مطلوب بودن عصاره برای سنتز نانوذرات نقره بود. بر این اساس اندازه ذرات سنتز شده nm 73/35 تعیین شد. بر اساس این نتایج می‌توان گفت که سنتز نانوذرات نقره بوسیله عصاره بومادران یک روش ساده، سریع، غیرسمی و زیست­سازگار است و می­تواند در زمینه غذایی، پزشکی و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها